Lidmaatschap

Jeugdleden:
Je kunt je als jeugdlid bij Reddingsbrigade Voerendaal aanmelden als je in bezit bent van minimaal zwemdiploma B. Onze jeugdleden (tot 18 jaar) zijn contributieplichtig. De jaarcontributie voor jeugdleden bedraagt  € 144,-, oftewel € 12,00 per maand.
De contributie wordt maandelijks (12 x per jaar) rond de 25e van de maand geïncasseerd via automatisch incasso van het opgegeven rekeningnummer. Bij een contributieachterstand of stornering van het automatische incasso wordt € 2,- extra in rekening gebracht.

Seniorleden:
Je kunt je als seniorlid bij Reddingsbrigade Voerendaal aanmelden als je de basiszwemvaardigheid beheerst. Onze seniorleden (18 jaar en ouder) zijn contributieplichtig. De jaarcontributie voor seniorleden bedraagt € 174,- , oftewel € 14,50- per maand.
De contributie wordt maandelijks (12 x per jaar) rond de 25e van de maand geïncasseerd via automatisch incasso van het opgegeven rekeningnummer. Bij een contributieachterstand of stornering van de automatische incasso wordt € 2,- extra in rekening gebracht.

Aanmelding:
In de maand van aanmelding wordt een halve maand contributie en het inschrijfgeld (€ 8,50 p.p.) geïncasseerd.
Indien een nieuw lid reeds in de afgelopen 6 maanden lid is geweest van de vereniging dan vervalt het recht op de 1e maand halve contributie en wordt een volledige maand in rekening gebracht.

Opzegging lidmaatschap:
Een opzegging dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren en kan in de vorm van een e-mail aan secretaris@reddingsbrigadevoerendaal.nl of een brief die ingeleverd wordt bij Diana Vrusch-Schreurs (secretaris). De maand van opzegging dient betaald te worden, ongeacht of er op de 3e of de 23e van de maand opgezegd wordt. Bij een afmelding is het tijdstip van de e-mail / het tijdstip waarop de afmeldingsbrief door Diana Vrusch-Schreurs in ontvangst wordt genomen bindend.

Proefzwemmen
Iedereen die interesse heeft in Reddingsbrigade Voerendaal mag een keer komen proeven van de sfeer alvorens zich als lid aan te melden. Een inschrijvingsformulier is verkrijgbaar via onze secretaris Diana Vrusch-Schreurs.
Wil je een keer komen proefzwemmen, neem dan contact op via secretaris@reddingsbrigadevoerendaal.nl om een afspraak in te plannen.
Vermeld in deze e-mail a.u.b. de leeftijd, woonplaats en laatst behaalde diploma.

Lidmaatschap:
Heb je vragen over je lidmaatschap of het automatische incasso? Neem dan contact op met onze penningmeester Jo Jussen (penningmeester@reddingsbrigadevoerendaal.nl) of secretaris Diana Vrusch-Schreurs (secretaris@reddingsbrigadevoerendaal.nl).

Scroll to top