Kennisgeving overlijden Jo Leunissen

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons gewaardeerde lid Jo Leunissen.
Jo is op 9 december 2020 ingeslapen.
Als lid vanaf het eerste uur is hij altijd zeer betrokken geweest bij het wel en wee van onze vereniging, o.a. als penningmeester en de laatste jaren als algemeen bestuurslid. Jo was gekend bij al onze leden en fungeerde jarenlang als contactpersoon voor leden (en hun ouders), ook de inkoop van het traditionele mandarijntje rond Sinterklaas en het natje en droogje bij de nieuwjaarsborrel werden jarenlang door hem verzorgd.

Wij koesteren de warme herinneringen en wensen zijn vrouw Annie,  de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verlies van hun man, (schoon)vader en opa.

Reddingsbrigade Voerendaal zal Jo missen.

Jo Leunissen – algemeen bestuurslid
Scroll naar boven