Onze leden zijn contributieplichtig. Jeugdleden tot 18 jaar betalen met ingang van 1 April 2017 € 11,50 per maand en volwassenen € 14,00 per maand.

De contributie wordt maandelijks (12x per jaar) op de 25e van de maand geïncasseerd van het opgegeven rekeningnummer.

  • Aanmelding: in de maand van aanmelding wordt een halve maand contributie en het inschrijfgeld (€8,50 p.p.) geïncasseerd. Indien een nieuw lid reeds in de afgelopen 6 maanden lid is geweest van de vereniging, dan vervalt het recht op de 1e maand halve contributie en wordt een volledige maand in rekening gebracht.
  • Afmelding: een afmelding dient altijd schriftelijk te gebeuren. Dit kan in de vorm van een e-mail aan reddingsbrigadevoerendaal@gmail.com of een briefje dat ingeleverd wordt bij Jo Leunissen (bestuurslid) of Diana Schreurs (secretaris). De maand van opzegging dient betaald te worden, ongeacht of er op de 3e of de 23e van de maand opgezegd wordt. Bij een afmelding is het tijdstip van de e-mail / het tijdstip waarop Jo Leunissen/Diana Schreurs het briefje in ontvangst neemt bindend.
  • Bij een contributieachterstand / stornering wordt € 2,- extra in rekening gebracht.

 

RBV is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen nut beogende instelling (anbi). Om deze status te behouden zijn wij per 1 januari 2014 verplicht om diverse gegevens algemeen openbaar te maken. Voor meer inlichtingen over een ANBI kunt u de site van de belastingdienst raadplegen of vraag even na bij de voorzitter.

Beloningsbeleid. De RBV werkt met vrijwilligers. Zij krijgen naast een presentje bij hun verjaardag tevens een kertpakket aangeboden. Dit valt binnen de door de belastingdienst vastgestelde regels voor vrijwilligers.

Voor uw informatie verschaffen wij hierbij de volgende gegevens over onze vereniging als ANBI:

 

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van  Reddingsbrigade Voerendaal als  PDF bestand te downloaden.
 

INSTRUCTEURS  
pasfoto volgt nog Gerda Habets
(donderdag, instructeur, tevens uurcoördinator) 
Angelique Angelique Wagemans
(donderdag, instructeur)
Evelien Evelien Vaessen
(zaterdag, instructeur en uurcoordinator )
Kirsten Kirsten Jussen
(instructeur donderdag en zaterdag ) 
pasfoto volgt nog Diana Schreurs
(instructeur in opleiding donderdag en zaterdag) 
   
BESTUUR  

Lloyd Wagemans, voorzitter.

reddingsbrigadevoerendaal@gmail.com 

pasfoto volgt nog

Diana Schreurs, secretaris ledenadministratie

secretarisrbv@gmail.com 

pasfoto ontbreekt

Jo Jussen, penningmeester 

reddingsbrigadevoerendaal@gmail.com 

Jo Leunissen, Algemeen bestuurslid

reddingsbrigadevoerendaal@gmail.com 

 

Reddingsbrigade Voerendaal bestaat inmiddels al ruim 25 jaar. Iedere donderdagavond en zaterdagochtend wordt er getraind voor de diplomalijn van Reddingsbrigades Nederland. Ons voornaamste doel is het voorkomen van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord. Het gaat hierbij dus zowel om jezelf te kunnen redden als het redden van anderen. Tijdens onze trainingen ligt de focus op het verbeteren van zwemslagen en conditie en het leren uitvoeren van reddingen. Onze enthousiaste instructeurs doen ieder jaar hun best om de kinderen op te laten gaan voor een diploma dat past bij hun leeftijd en kennis.  

De diplomalijn van Reddingsbrigades Nederland bestaat uit:

  • Junior Redder 1 t/m 4: hierbij ligt de focus op het verbeteren van de zwemtechniek en het begin van het uitvoeren van een simpele redding.
  • Zwemmend Redder 1 t/m4: hierbij ligt de focus op het uitvoeren van reddingen en het verbeteren van de zwemconditie.
  • Life Saver 1t/m3: hierbij ligt de focus op het uitvoeren van (en later het leiding geven aan) reddingen en het verder uitbouwen van de zwemconditie. 
  • Meer informatie Reddingsbrigade Nederland
Joomla templates by a4joomla